NÜFUS YAPISI

8832.jpg

Harran'ın Nüfus Yapısı 

İlçe nüfusu 67.564 olup, 59.189’u Köy ve mezralarda, 8.375’i ise İlçe Merkezinde barınmaktadır. Buna göre nüfusun % 89 ’lük bölümü Köylerde % 11’lik bölümü ise merkezde yaşamaktadır.

 İlçede nüfus dağılımına bakılacak olursa; 33.324 erkek, 34.240 kadın  yaşamaktadır . Oran olarak % 49 erkek, %51 kadın bulunmaktadır.