İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

IMG_2049.JPG

İlçe Yazı İşleri Müdürü

Ahmet  Ruhi ÇAT

     Ahmet Ruhi ÇAT 1977 İskenderun doğumlu olup memuriyet hayatı 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığında başlamıştır. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirmiştir.Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

 

    Milli Eğitim Bakanlığı  emrinde öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve müdürlük görevinde bulunduktan sonra 03.07.2014 tarihinde Harran Belediyesine, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 15.12.2015 tarihinde kaymakamlığımıza İlçe Yazı İşleri Müdürü olarak atanan Ahmet Ruhi ÇAT  halen bu  görevini devam ettirmektedir

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV ALANLARI

 

  • YAZI İŞLERİ BÜROSU

1-Evrak havale ve dağıtımı

2- Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu kararlar yönetmeliklerin yayımı, ilamı,

3-Genel İdare Kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT özel iş yerleri gözetir ve denetimi işleri.

4-Personelle ilgili konular ‘Özlük işleri, Hizmet içi eğitim mesai saatleri

5-Vakıflarla ilişkiler

6-Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri,

7-Hükümet konağı Daire Müdürlüğü işleri

8-Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma

9-Bayrak Kanunun, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler

10-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İşlemleri,

11-Çevre ve Orman Bakanlığı İşlemleri.

12-Kültür Bakanlığı-Anıtlar-müzeler-Kültür ve Tabiat varlıklarının Koruma Kur.

13-Bilgi Edinme Kanunu ve Uygulamaları, Yerel Bilgi Projesi

14-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İşlemleri

15-Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Kurulu İşlemleri

16-İlçede Kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler

 

  • İDARE KURULU BÜROSU

1-İlçe İdare Kurulu karar ve işlemleri ( Yeşilkart, Muhtaçlık, Askerlik Kararları vb)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin yargılanmaları ile ilgili işlemler

2-Disiplin Kurulu karar iş ve işlemler

3-Görevden uzaklaştırma işlemleri.

4-Taşınmaz mal zilyetliği ile ilgili uygulamalar.

5-Muhtaçlık ve bakım belgeleri.

6-Mülki İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, Köy kurulması bağlılık değişikliği işlemleri

7-Kamulaştırma kanunu ile ilgili işlemler.

8-Haritada Köy.bağlı tabi yer adlarının değiştirmesi.

 

  • MAHALLİ İDARELER BÜROSU

1-Belediyelerle ilgili vesayet iş ve  işlemler.

2-Özel İdarelerle ilgili vesayet iş ve işlemler

3-Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemler.

4-Mahalli İdarelerin mali yardım ve destek sağlama işleri, teftiş edinilen işler.

5-Belediye Kurulması, köy veya bağlıların belediyelere birleştirilmesi ile ilgili işlemler.

 

  • ÖZEL KALEM BÜROSU

 

1-Özel haberleşme, gizlilik taşıyan yazışmalar.

2-Protokol, ağırlama ve kabuller

3-Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama.

4-Askeri mercii ve kuruluşlarla ilişkiler.

5-Sıkıyönetim/olağanüstü hal iş/ işlemler

6-İstihbarat hizmet ve konuları( Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkiler dahil)

7-Asayiş konuları (Emniyet, Jandarma İle ilişkiler)

8-Mülakatlar(Sınır il ve İlçeler)

 

  • BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

1-Halkla ilişkiler TRT Basın ve diğer kitle haberleşme araçları ile ilişkili basın toplantıları.

2-Basın kartı ve resmi ilan işleri.

 

  • PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU- PROJE OFİSİ

1-Kalkınma planı hazırlık uygulanması.

2-Yıllık uygulama programı hazırlanması ve uygulanması.

3-İlçe Programı hazırlanması ve uygulanması .

4-Envanter çalışmaları ve öncelikli kriterler.

5-Genel Durum Raporları.

6-İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları.

7-İdare şube başkanları toplantıları.

8-Plan program ve toplum kalkınmasında eğitim-öğretim

 

  • DERNEKLER BÜROSU

1-İlçede bulunan derneklerinin denetlenmesi